Styrelsen 2018-2019

Ordförande -Kenneth Lundqvist
Vice ordförande - Lennart Gustafson,
Kassör och sekreterare- Jan Östlund

Ledamöter:
Matti Savinainen, Tero Savinainen, Hans Östlund, Urban Linden, Johan Wadsten,
och John Stenberg

Suppleant - Robert Östlund

Revisor - Yngve Börne

Valberedning - Roland Ehrvall och Karin Frisk

 

Website Design Software NetObjects Fusion