Vår klubb är nu inne på sitt 13:e verksamhetsår och vi är nu drygt 110 medlemmar varav
c:a 65 utgör familjemedlemskap med flera familjemedlemmar.

Vår klubb skall:

- Tillvarata medlemmarnas och berörda markägares intressen inom snöskoterområdet.

- Hålla en hög och säker standard på skoterlederna inom vår region.

- Fostra till varsamhet i natur och dess omgivningar.

- Verka för att få fler medlemmar.

- Samverka med andra intresseorganisationer inom snöskoterområde.

 

Website Design Software NetObjects Fusion